Brüt takas nedir

(1/2) > >>

tsubasaa:
Brüt Takas Uygulaması Nasıl İşlemektedir?

Netleştirme uygulaması kaldırılan hisse senetlerinde Takasbank tarafından brüt takas uygulaması yapılmakta, aracı kurum ve yatırımcı bazındaki takas alacakları Takasbank tarafından takas süresinden sonra dağıtılmaktadır. Buna göre, söz konusu hisse senetlerinde alım yapmak isteyen yatırımcıların takas tarihinde hesaplarında alımlarını karşılayacak tutarda nakit, satım yapmak isteyen yatırımcıların takas tarihinde hesaplarında satımlarını karşılayacak miktarda menkul kıymet bulundurması gerekmektedir. Bu uygulama ile hisse senetlerinin piyasasında üçüncü kişiler nezdinde yanlış intiba uyandırabilecek ve piyasaya net katkı sağlamayan nitelikteki alım-satım işlemleri ile olağandışı fiyat-miktar hareketlerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Brüt takas uygulaması, sadece takas işlemleri ile ilgili olup uygulamanın yatırım kararlarını etkileyecek ve yatırım yapmayı engelleyecek hiçbir olumsuz yönü bulunmamaktadır. Öte yandan brüt takas uygulaması, yatırımcıların ve hisse senedi piyasasının risklerini azaltabilecek etkiye sahiptir.

Kurulumuzca halen yürütülmekte olan çalışmalar sonucunda, fiili dolaşımdaki pay sayısı, halka açıklık oranı, piyasanın derinliği gibi faktörler dikkate alınarak belirli kriterler altında kalan hisse senetlerinde uygulanmak üzere brüt takas uygulamasına geçilmesi konusunda genel ve özel nitelikli düzenleme yapılması söz konusu olabilecektir. Kurulumuzca yatırımcıları korumaya yönelik söz konusu çalışmalar, İMKB, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin halen devam etmekte olan piyasa düzenlemeleri ve teknik alt yapı çalışmaları da dikkate alınarak yürütülmektedir.

Brüt takas uygulaması yanında, uzun yıllardan beri belirli hisse senetlerinin piyasalarında ard arda görülen yapay fiyat ve piyasa oluşturma teşebbüslerine karşı çok yönlü tedbir uygulamaları üzerinde çalışılmaktadır. Kurulumuzca üzerinde çalışılan söz konusu tedbirler, suç işlendikten sonra olayın tespit edilmesine dayalı cezalandırma ve yasak getirme yaklaşımlarından çok suç işleme kapılarının baştan kapatılmasına ve suç işlenmesini kaynağında önlemeye yönelik modern yaklaşımlara dayanmaktadır. Bu yöndeki çalışmaların tamamı, mevcut piyasa işleyişini bozmayacak tarzda ve sermaye piyasasının büyütülmesi projeksiyonları dikkate alınarak yürütülmektedir.

Kurulumuzun yatırımcıları korumaya yönelik çalışmalarında en yüksek düzeyde etkinliğin sağlanabilmesi için, tüm sermaye piyasası kurumlarının faaliyetlerini daha özenli yönetmesinin ve tasarruf sahibi ve yatırımcıların yatırım yapma temel kurallarına uyumda daha dikkatli olmalarının büyük önemi bulunmaktadır.

tsubasaa:
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), fiili dolaşımdaki pay sayısı, halka açıklık oranı, piyasanın derinliği gibi faktörler dikkate alınarak belirli kriterler altında kalan hisse senetlerinde uygulanmak üzere brüt takas uygulamasına geçilmesi konusunda genel ve özel nitelikli düzenleme yapılmasının söz konusu olabileceğini bildirdi. Bu uygulama ile piyasaya net katkı sağlamayan nitelikteki alım-satım işlemleri ile olağan dışı fiyat-miktar hareketlerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı kaydedildi.
         SPK tarafından yapılan duyuruda, Kurul tarafından yürütülen piyasa gözetim faaliyetleri kapsamında bazı konularda açıklama yapılmasında yarar görüldüğü belirtildi.
         Son dönemde, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören bazı hisse senetleri için brüt takas uygulamasına geçildiği hatırlatılan açıklamada, brüt takas uygulamasının, netleştirmenin kaldırılması olarak da ifade edilebildiği kaydedildi.
         “Netleştirme ve mevcut durumda nasıl yapıldığına” ilişkin bilgi verilen duyuruya göre, mevcut durumda İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından aracı kurumların, iki seans süresince gerçekleştirilen işlemlerinde, hisse bazında ve toplam lira olarak netleştirme yapılıyor. Bu çerçevede, aynı tarihli iki seans süresince, bir hisse senedinde hem satış hem de alış işlemi yapan aracı kuruluşun, satış toplamı alış toplamına mahsup edilerek çıkan net bakiyeye göre söz konusu hisse senedi üzerinden takasa borçlandırılıyor veya alacaklandırılıyor. Tüm hisse senetlerindeki alış veya satışlarının bedelleri ise genel olarak netleştiriliyor ve aracı kuruluşun alış tutarları fazla ise aracı kuruluş takasa nakit borçlu, satış tutarları fazla ise takastan nakit alacaklı oluyor. Netleştirme uygulaması sayesinde bir hisse senedinde gün içerisinde alım satım gerçekleştiren bir yatırımcı sadece gerçekleştirdiği alım veya satım sonucundaki net fark miktarı kadar teslim yükümlülüğüne tabi tutuluyor.
         Netleştirme uygulaması kaldırılan hisse senetlerinde Takasbank tarafından brüt takas uygulaması yapıldığı, aracı kurum ve yatırımcı bazındaki takas alacaklarının Takasbank tarafından takas süresinden sonra dağıtıldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
         “Buna göre, söz konusu hisse senetlerinde alım yapmak isteyen yatırımcıların takas tarihinde hesaplarında alımlarını karşılayacak tutarda nakit, satım yapmak isteyen yatırımcıların takas tarihinde hesaplarında satımlarını karşılayacak miktarda menkul kıymet bulundurması gerekmektedir. Bu uygulama ile hisse senetlerinin piyasasında üçüncü kişiler nezdinde yanlış intiba uyandırabilecek ve piyasaya net katkı sağlamayan nitelikteki alım-satım işlemleri ile olağan dışı fiyat-miktar hareketlerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Brüt takas uygulaması, sadece takas işlemleri ile ilgili olup uygulamanın yatırım kararlarını etkileyecek ve yatırım yapmayı engelleyecek hiçbir olumsuz yönü bulunmamaktadır. Öte yandan brüt takas uygulaması, yatırımcıların ve hisse senedi piyasasının risklerini azaltabilecek etkiye sahiptir.”
         Açıklamada, Kurulun halen yürüttüğü çalışmalar sonucunda, fiili dolaşımdaki pay sayısı, halka açıklık oranı, piyasanın derinliği gibi faktörler dikkate alınarak belirli kriterler altında kalan hisse senetlerinde uygulanmak üzere brüt takas uygulamasına geçilmesi konusunda genel ve özel nitelikli düzenleme yapılmasının söz konusu olabileceği bildirildi. Yatırımcıları korumaya yönelik söz konusu çalışmaların, İMKB, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş’nin halen devam etmekte olan piyasa düzenlemeleri ve teknik altyapı çalışmaları da dikkate alınarak yürütüldüğünün altı çizildi.

YAPAY FİYAT VE PİYASA OLUŞTURMA TEŞEBBÜSLERİ
Brüt takas uygulaması yanında, uzun yıllardan beri belirli hisse senetlerinin piyasalarında art arda görülen yapay fiyat ve piyasa oluşturma teşebbüslerine karşı çok yönlü tedbir uygulamaları üzerinde çalışıldığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:
         “Kurulumuzca üzerinde çalışılan söz konusu tedbirler, suç işlendikten sonra olayın tespit edilmesine dayalı cezalandırma ve yasak getirme yaklaşımlarından çok suç işleme kapılarının baştan kapatılmasına ve suç işlenmesini kaynağında önlemeye yönelik modern yaklaşımlara dayanmaktadır. Bu yöndeki çalışmaların tamamı, mevcut piyasa işleyişini bozmayacak tarzda ve sermaye piyasasının büyütülmesi projeksiyonları dikkate alınarak yürütülmektedir.”

milliyet

tsubasaa:
Brüt takas uygulaması devam eden senetler

afyon y
afyon
vkfrs
aslan
gsray

tsubasaa:
İYİ NİYETLİ YATIRIMCILAR BRÜT TAKAS UYGULAMASINDAN ETKİLENMEZ
Vakıf Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş, şirket paylarına yatırım yapan iyi niyetli ortakların ve yatırımcıların brüt takas uygulamasından zarar görmeyeceğinin açık olduğunu bildirdi.
Vakıf Girişim Sermayesi'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, şirket hisse senetlerinde 30 Mart 2010 tarihinden itibaren gerçekleştirilen işlemlerden başlamak üzere brüt takas uygulamasına geçildiği anımsatıldı.
SPK tarafından Kurul'un internet sayfasında yapılan aynı tarihli açıklamadan da anlaşılacağı üzere, söz konusu tedbir ile şirket hisse senetlerinin, piyasasında üçüncü kişiler nezdinde yanlış intiba uyandırabilecek ve piyasaya net katkı sağlamayan nitelikteki alım-satım işlemleri ile olağan dışı fiyat-miktar hareketlerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
''Konu ile ilgili SPK yetkilileriyle bir görüşme yapılmış olup, yapılan görüşme sonrasında alınan tedbirin şirketimiz faaliyetleriyle ve şirketimiz yöneticileri ile ilgili olumsuz bir durumdan kaynaklanmadığı ve brüt takas uygulamasının teknik olarak hisse senedinin fiyatında meydana gelen aşağı yönlü harekete sebep olmayacağı anlaşılmıştır. SPK tarafından uygulanan brüt takas uygulamasının yatırımcıları korumaya yönelik bir tedbir olduğu ve bu tedbirin geçici bir uygulama olduğu bilgisi edinilmiştir. Bu çerçevede, Şirketimiz paylarına yatırım yapan iyi niyetli ortakların ve yatırımcıların brüt takas uygulamasından zarar görmeyeceği açıktır.''
Açıklamada, öte yandan, brüt takas uygulamasını gerekçe göstererek şirket paylarının piyasa fiyatı üzerinde yapay baskı kurmaya çalışan kötü niyetli yatırımcılar hakkında hem şirketin hem de ortakların haklarının saklı bulunduğu da ifade edildi.

tsubasaa:
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [LINK] 22.04.2010 09:31:22
Brüt Takas Uygulamasına Geçilmesi (Netleştirmenin Kaldırılması) hk.


Borsamızca yürütülen rutin gözetim faaliyetleri sırasında yapılan tespitlere istinaden, Borsamız bünyesindeki piyasaların açık, düzenli ve dürüst çalışmasını sağlamak üzere Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK.E) hisse senedinde, tedbir olarak;

- 22.04.2010 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerden başlamak üzere Borsamızca yapılacak ikinci bir duyuruya kadar geçecek sürede brüt takas uygulamasına geçilmesi,

- Bu süre içinde aracı kurum ve yatırımcı bazındaki takas alacaklarının takas süresinden sonra dağıtılması,

kararlaştırılmıştır.

http://www.kap.gov.tr/Yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=112780


link bilgisayarda brüt takas kervanına katılmış oldu...

2 ayda %400 gittikten sonra..

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa