UNTAR-Ünal Tarım Ürün.

<< < (2/2)

decameron:
***UNTAR***SPK, ÜNAL TARIM'DAKİ İŞLEMLERİ NEDENİYLE BAZI YATIRIMCILAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
    Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Ünal Tarım'daki işlemleri nedeniyle
bazı yatırımcılar hakkında suç duyurusunda bulunacak.
    SPK Haftalık Bülteni'nde konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:
    "Ünal Tarım Ürünleri İhracat ve Sanayi A.Ş. (Ünal Tarım, UNTAR, Şirket)
hisse senedinde 08.02-02.05.2006 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 2499
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 47/I-A-2’nci ve 47/I-A-3’üncü
maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda
    A- Ünal Tarım hisse senedinde 08.02.2006-02.05.2006 döneminde SPKn’nun
47/I-A-2 maddesinde tanımlanan suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren
fiilleri nedeniyle, SPKn’nun 47/I-A-2 maddesi kapsamında işlem yapmak üzere
birlikte hareket ettikleri tespit edilen Murat İLGEÇ, Can DİLMENER, Ömer
Halit CELEP, Cihan SÜTŞURUP, Erol AKDEMİR, Ali İhsan YASAK, Hakan IŞIN,
Ertan YILMAZ, Hakan MUTLU, Ali AĞAOĞLU, Latif ÜNAL, Gürhan SÖNEY, Cengiz
BALIK, Mehmet Tahir GÖRPEOĞLU, Ayşegül TUNCEL, Mustafa GÖRPEOĞLU, Mechur
ÇOLAK, Ahmet ÖZGÜR, Hakan BUHARALI, David Davut ESKİNAZİ, Behçet ERDEM,
Musa ERDEM hakkında aynı Kanunun 49’uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet
Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,
    B- SPKn’nun 46’ncı maddesinin (i) bendi uyarınca, Erol AKDEMİR, Ali
İhsan YASAK, Hakan IŞIN, Ertan YILMAZ, Hakan MUTLU, Ali AĞAOĞLU, Gürhan
SÖNEY, Cengiz BALIK, Ayşegül TUNCEL, Mustafa GÖRPEOĞLU, Behçet ERDEM, Musa
ERDEM hakkında borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma
yasağı getirilmesine, işlem yapma yasağının getirildiği 29.11.2007 tarihinde
mesai saati itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına
işlem yasağı kaydının işlenmesine ve anılan kişilere ait suça konu edilmiş
kaydi payların takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen
“Yasaklı Paylar”, suça konu edilmiş kaydi paylar dışındaki kaydi payların
“Borsada işlem görmeyen paylar” statüsünde izlenmesine,
    C- Kurulumuzun daha önceki kararlarıyla haklarında borsalar ve
teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmiş bulunan
Murat İLGEÇ, Can DİLMENER, Ömer Halit CELEP, Cihan SÜTŞURUP, Latif ÜNAL,
Ünal Holding A.Ş., Mehmet Tahir GÖRPEOĞLU, Mechur ÇOLAK, Ahmet ÖZGÜR,
Hakan BUHARALI, David Davut ESKİNAZİ hakkında borsalar ve teşkilatlanmış
diğer piyasalarda işlem yapma yasağı kararlarının tekrarlanmasına,
    D- Tekborsa dergisinde Ünal Tarım ile ilgili yayınlanan haber ve
yorumlarda, SPKn’nun 47/I-A-3 maddesinde tanımlanan suçun maddi ve manevi
unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle, haber ve yorumların yayınlanmasından
sorumlu olan Mithat Kani KAHRAMAN hakkında aynı Kanunun 49’uncu maddesi
uyarınca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,
    F-Kurulumuzun daha önce hakkında borsalar ve teşkilatlanmış diğer
piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmiş bulunan Mithat Kani KAHRAMAN
hakkında borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı
kararlarının tekrarlanmasına,
    G-Kurulumuzca, haklarında suç duyurusunda bulunulacak şahısların
mahkumiyeti durumunda, söz konusu şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun
53’üncü maddesinin (d) bendinde öngörülen güvenlik tedbirlerinin uygulanması
yönünde talepte bulunulmasına, karar verilmiştir."

(30/11/2007 - 09:24:21) 

decameron:
***UNTAR***ÜNAL TARIM SPK'YA İFLAS KARARIYLA İLGİLİ MAHKEME SÜRECİNİN SÜRDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ
  Hisse senetleri İMKB’de işlem görmeyen Ünal Tarım Ürünleri
İhracat ve Sanayi A.Ş.’nin SPK'ya gönderdiği 28.11.2007 tarihli
tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:
  "Şirketimiz İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 206/611 E.
Dosya 2007/6 K. Sayılı iflas kararı ile ilgili olarak, temyiz için
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanlığına yapmış olduğu müracaata
ilişkin 01.02.2007 tarihinde verilen iflas kararı tahsisi karar
süreci devam etmektedir. Gelişmeler oldukça kamuya bildirilecektir."

(10/12/2007 - 09:51:20)

baskici9756:
UNTAR HAKKINDA BILGISI OLAN VARMI

menderes:
Alıntı sahibi: baskici9756 üzerinde 11 Ağustos 2008, 14:46:51

UNTAR HAKKINDA BILGISI OLAN VARMI

Alıntı

Koniteks ve Ünal Tarım Borsa pazarlarından çıkarıldı.     08 Şubat 2007

A.A.
 
Koniteks Konfeksiyon Endüstri ve Ticaret AŞ ve Ünal Tarım Ürünleri İhracat ve Sanayi AŞ hisse senetleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanlığı tarafından Borsa kotundan ve pazarlarından sürekli olarak çıkarıldı.

İMKB Başkanlığından yapılan açıklamada, Borsa Yönetim Kurulunun yaptığı toplantıda alınan kararlar duyuruldu.
Açıklamada, 12 Aralık 2006 tarihinden bu yana işlem sırası kapalı olan Koniteks Konfeksiyon hisse senetlerinin, şirketin iflas etmesi nedeniyle bağımsız denetim firmasınca onaylanıp kaşelenmiş Kamuyu Aydınlatma Bilgi Formunu (KABF) Borsaya gönderemeyeceğini bildirdiği, şirketin kamuyu aydınlatma mevzuatına aykırı hareket ettiği, borsaya ödemesi gereken kotta kalma ücretini ödemediği göz önüne alınarak, Genel Yönetmeliğin 47. maddesi ile Kotasyon Yönetmeliğinin 24. maddesinin (c), (e) ve (h) bentleri gereğince şirket hisse senetlerinin Borsa kotundan ve Borsa Pazarlarından sürekli olarak çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Borsa Yönetim Kurulunda, Ünal Tarım Ürünleri İhracat ve Sanayi AŞ hakkında İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesince şirketin iflasının ertelenmesi isteminin reddine ve şirketin iflasına karar verildiği için, Genel Yönetmeliğin 47. maddesi ile Kotasyon Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince, şirket hisse senetlerinin işlem görmekten sürekli olarak men edilerek Borsa Pazarlarından sürekli çıkarılmasına karar verildiği kaydedildi.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa