Mum Grafikleri (Candlestick Charts)

Teknik Analize Giriş

Teknik Analiz

Gorsel Analiz (Visual Analysis)

Skala (Scale)

Zaman Dilimleri (Time Zones)

çizgi Grafikleri (Line Charts)

çubuk Grafikleri (Bar Charts)

Mum Grafikleri (Candlestick Charts)

Nokta ve Şekil Grafikleri (Point and Figure Charts)

Fiyat Formasyonları (Price Formations)


Bu grafik türü çubuk grafiğin benzeridir. Grafik çiziminde kapanış fiyatı, açılış fiyatından daha büyükse gövdenin içi boş bırakılmaktadır. Bir başka ifade ile, içi boş gövde talebin fazla olduğunu ifade etmektedir. Kapanış fiyatı, açılış fiyatından veya bir önceki günün kapanış fiyatından daha küçükse, gövdenin içi dolu olarak çizilmekte; bu da arzın arttığını ifade etmektedir. Özetle talebin arzdan üstün olduğu günlerde mumun içi boş, arzın fazla olduğu günlerde ise dolu olarak çizilmektedir. Her mum şekli ilgili dönemde gerçekleşen en yüksek, en düşük, açılış ve kapanış fiyatlarını içermektedir. Mumun altındaki çizgi gün içerisinde ulaşılan değeri gösterirken; mumun uzunluğunu açılış fiyatı ile kapanış fiyatı arasındaki fark belirlemektedir. Açılış fiyatı yerine bir önceki günün kapanış fiyatının kullanılması alt veya üst çubuklarda sapmalara sebep olabilmektedir. Mum grafiği özellikle çok kısa vadelerde iyi sonuçlar vermektedir.

Aşağıda bir mum grafiği örneği görülmektedir. Bu grafikte yeşil renk çıkışı ifade ederken; kırmızı yaşanan düşüş eğilimini temsil etmektedir.


teknik analiz mum çubuğu

Mum grafiklerde mumların eni (genişliği) işlem hacmine göre belirleniyorsa grafik “mum-işlem hacmi grafiği”ne (candlevolume chart) dönüşmektedir. Aşağıda bir mum-işlem hacmi grafiği örneği görülmektedir. Bu grafikte yeşil renk çıkışı ifade ederken; kırmızı yaşanan düşüş eğilimini temsil etmektedir.

teknik analiz mum çubuğu