Teknik Analiz

Teknik Analize Giriş

Teknik Analiz

Gorsel Analiz (Visual Analysis)

Skala (Scale)

Zaman Dilimleri (Time Zones)

çizgi Grafikleri (Line Charts)

çubuk Grafikleri (Bar Charts)

Mum Grafikleri (Candlestick Charts)

Nokta ve Şekil Grafikleri (Point and Figure Charts)

Fiyat Formasyonları (Price Formations)


Günümüzde Teknik Analiz, bazı yatırımcılar için tek karar verme kaynağı iken; bazı yatırımcılar açısından yaptıkları Temel Analiz neticesinde yonelmeyi düşündükleri yatırımlar için doğru zamanlamayı (pozisyon açma -bir piyasaya girilmesi- ve kapama -bir piyasadan çıkılması- zamanları, market timing) yakalamaları açısından destekleyici bir analiz olmaktadır.

Teknik Analiz üç ana unsurdan oluşmaktadır:

 • Gorsel Analiz (Visual Analysis)
 • İndikator Yorumları (Indicator Interpretation)
 • Otomatik İşlem Sistemleri (Automated Trading)

Bu çalışmada bu ana unsurlardan sadece Gorsel Analiz incelenecektir.

Teknik Analiz'in Varsayımları

  • Piyasa değeri sadece arz ve talebin karşılıklı etkileşimiyle belirlenmektedir.
  • Arz ve talep rasyonel ve irrasyonel birçok faktorden etkilenmektedir.
  • Hisse senedi fiyatları yeterli zaman uzunluklarında piyasadaki küçük dalgalanmalar dışında trend halinde hareket etme eğilimi gostermektedirler.
  • Arz ve talepteki kaymalar trendde değişmelere neden olmaktadır.
  • Nedeni ne olursa olsun arz ve talep kaymaları grafiklerle belirlenebilmektedir.
  • Bazı grafik ornekleri tekrarlama eğiliminde olup; bunlar gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmekte kullanılmaktadır.

  Teknik Analiz'in Avantajları

   • Bir endüstri kolu hakkında ana enformasyon kaynağı olan bilanço, gelir tablosu veya finansal bilgilere sıkı sıkıya bağlı olmayıp; bizzat piyasadan derlenen veriler kullanılarak analizler yapılmaktadır.
   • Bu analizde yeni bir bilgi onemsiz olup; onemli olan fiyat hareketlerindeki değişimi algılayabilmektir.
   • Fiyatı belirlenmiş bir hisse senedi için zamanlama faktorü onem kazanmakta ve Teknik Analiz de bu zamanlamanın belirlenmesinde kullanılmaktadır.
   • Hisse senetleri dışında tahvil, yatırım fonları, opsiyonlar, doviz kurları, faiz oranları, kıymetli metal ve emtialar gibi yatırım araçlarında da kısa ve uzun vadeli analizlerde kullanılabilmektedir.

   Teknik Analiz'in Dezavantajları

    • Fiyat formasyonları kendilerini tekrarlamayabilmektedir.
    • Bir kuralın verimliliği herkesin uygulamasıyla verimsizleşebilmektedir.
    • Gerçekte Teknik Analiz kuralları kolay uygulanabilir olmayıp yorumlamayı amaçlamakta; bu durum objektif ve subjektif yargıların işin içine girmesinden dolayı farklı yatırım kararlarının verilmesine yol açabilmektedir.

    Ana çıkış noktası olan her türlü bilgiyi inceleyip sonucunda fiyat kararı verenlerin sayısının sadece Teknik Analiz'e gore fiyat verenlerin sayısına kıyasla goreceli olarak azalması.